Παιδιά με αυτοπεποίθηση και στέρεες βάσεις


Φροντίδα μας η διαπαιδαγώγηση, η κοινωνικοποίηση και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Το σχολείο πρέπει να εμπνέει τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς


Ένας μοναδικός χώρος για μοναδικούς ανθρώπους!

Το πρώτο ολοήμερο Νηπιαγωγείο που βγάζει αληθινά Σαΐνια!

Παιδιά με αυτοπεποίθηση και στέρεες βάσεις για τη μετέπειτα μόρφωση και ζωή τους. Φροντίδα μας η διαπαιδαγώγηση, η κοινωνικοποίηση και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Η δημιουργία είναι το πιο δυνατό εργαλείο ανάπτυξης!

Παιδιά με αυτοπεποίθηση και στέρεες βάσεις για τη μετέπειτα μόρφωση και ζωή τους. Φροντίδα μας η διαπαιδαγώγηση, η κοινωνικοποίηση και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

512

Ώρες παιχνιδιού

1458

Σαΐνο-δημιουργίες

156

Σαΐνια

468

Σαΐνο-δραστηριότητες

Close ()