Το σχολείο δεν είναι μόνο διάβασμα και εργασίες! Η επικοινωνία και η ομαδικότητα αναπτύσονται κυρίως στο ….Σαϊνο-διάλειμμα!!!

Close ()