Όλη τη σχολική χρονιά δύο φορές την εβδομάδα κάνουμε μάθημα αγγλικών με ευχάριστες εργασίες και δραστηριότητες της δασκάλας μας κυρίας Ευγενίας Παναγιωτάκη!

Close ()